додаткове меню
Нова українська драматургія започаткована твором
  • А – Григорія Сковороди
  • Б – Тараса Шевченка
  • В – Івана Котляревського
  • Г – Івана Франка
  • Д – Івана Вишенського

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження