додаткове меню
Граматичну помилку допущено в рядку
  • А – найвірогідніше тлумачення
  • Б – більш вищий пагорб
  • В – менш доцільний спосіб
  • Г – щонайвигідніші умови
  • Д – якнайкращий підручник

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження