додаткове меню
М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
  • А – малесен..кий, по-угорс..кому, базікаєш..
  • Б – п’ятнадцят..ох, лан..цюг, сіл..ський
  • В – радіс..ть, нен..чин, розливаєт..ся
  • Г – л..лється, їдал..ня, волинс..кий
  • Д – близ..ко, болгарс..кий, нян..ці

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження