додаткове меню
М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
  • А – мал..овничий, з..омка, опрац..ований
  • Б – давн..окиївський, чотир..ох, ра..он
  • В – кра..овий, пен..ок, прац..овитість
  • Г – с..орбати, сер..озний, багат..ом
  • Д – с..огодні, пізн..ого, кол..оровий

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження