додаткове меню
Правильно вказане місце наголосу в усіх словах рядка
  • А – симе́трія, металу́ргія, агроно́мія
  • Б – озна́ка, видання́, громадяни́н
  • В – сільськогоспо́дарський, по́каз, при́ріст
  • Г – нена́висть, мере́жа, ви́падок

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження