додаткове меню
Неправильно утворена дієслівна форма в рядку
  • А – вирушити — вирушу, вируш
  • Б – їздити — їжджу, їздь
  • В – бряжчати — бряжчу, бряжчи
  • Г – висіти — вишу, виси
  • Д – чистити — чищу, чисти

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження