додаткове меню
Відповідає орфоепічним нормам звуковий запис слів у рядку
  • А – [розчиени'ти], [контра'сний], [с:и'пати]
  • Б – [сц'іли'ти], [най'ізниек], [бра'цтво]
  • В – [о'дже], [триево'жиец':а], [беиж:а'л'існий]
  • Г – [моуг'ут'н'ій], [коро'чший], [розчи'стиети]
  • Д – [укв'іч:аний], [зж:ува'ти], [гоуту'йеиц':а].

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження