додаткове меню
Пишеться одна й та ж буква в усіх словах рядка
  • А – експер..мент, бр..ніти, м..сливець, інж..нер
  • Б – тр..вожний, м..нулий, мед..цина, мер..діан
  • В – м..стецтво, тр..валий, велос..пед, м..лодійний
  • Г – теоретичний, тр..мати, метушитися, м..телик
  • Д – д..ван, с..кунда, р..тельний, реж..сер

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження