додаткове меню
Походи норманів (вікінгів) сприяли:
  • А – утвердженню феодальних відносин у Європі
  • Б – норманізації Західної Європи
  • В – арабському завоюванню Піренейського півострова
  • Г – відкриттю торговельних зв'язків Європи з Китаєм

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження