додаткове меню
Приводом до якої історичної події стало вбивство загоном, очолю¬ваним герцогом Франциском Гізом, групи кальвіністів у містечку Вассі 1 березня 1562 р.?
  • А – Тридцятилітньої війни
  • Б – національно-визвольного руху у Нідерландах
  • В – громадянської війни у Франції
  • Г – війни за «іспанську спадщину»

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження