додаткове меню
Яким був головний результат Семилітньої війни єв- ропейських держав?
  • А – Пруссія приєднала до своїх володінь Сілезію
  • Б – уперше утворився воєнно-політичний союз європейських держав
  • В – ще на століття було закріплено роздробленість Німеччини
  • Г – відбулась зміна династії в Російській імперії

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження