додаткове меню
Приводом до революції в якій країні Центральної та Східної Євро- пи стали заворушення в місті Тимішоарі, що почалися в середині грудня 1989 р.?
  • А – у Румунії
  • Б – у Болгарії
  • В – в Албанії
  • Г – у Югославії

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження